Informaţii despre utilizarea datelor dumneavoastră personale

În calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.meditatii-programare.ro, Ionuț Năstase PFA se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către dumneavoastră la accesarea şi completarea formularului electronic de candidatură.

Ionuț Năstase PFA utilizează metode şi tehnici de securitate, dar şi politici interne şi proceduri de lucru aplicabile salariaţilor, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate şi asigură persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terţe părţi decât în condiţiile legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiaţi de următoarele drepturi:de confirmare, o dată pe an, a faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucratede intervenţie asupra datelor personalede opoziţie asupra prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia datelor personale înscrise în formularul de candidatură, respectiv fără vreo motivaţie în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

Ionuț Năstase PFA îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.meditatii-programare.ro, precum şi Politica de confidenţialitate fără nici un fel de notificare prealabilă.

De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.